Illustration

História Rádia KIKS

Dejiny pôvodného rádia KIKS sa začali písať v prvej polovici 90-tych rokov. V decembri 1993 sa slovenským éterom začal šíriť signál rádia, ktoré vysielalo z Michaloviec.

Vysielanie rádia Kiks sa v éteri prvýkrát objavilo na Mikuláša, presne 6. decembra 1993, kedy začalo vysielať zo štúdia v Michalovciach, ako súkromná lokálna rozhlasová stanica na “historickej” frekvencii 103,3 z vrchu Hôrka, vzdialeného 8 km severozápadne od mesta Michalovce. Signál pokrýval okolie v okruhu 30-50 km.

Prvé vysielacie štúdio a sídlo spoločnosti boli na ulici Sama Chalupku č. 20, v budove bývalej hematológie michalovskej nemocnice. Kedysi miesto, kde sme prežili svoje najkrajšie "rádiové" roky, dnes svojím vzhľadom ani zďaleka nepripomína nielen vysielacie štúdio, ale ani nemocnicu... Dnes budova vyzerá, akoby ju zajtra čakala demolácia... Vtedy išlo o najvýchodnejšie položené rozhlasové štúdio a FM vysielač na Slovensku.

Illustration

Rádio KIKS začínalo ako 28-členný kolektív, patrilo medzi prvé rozhlasové stanice, ktoré začali na Slovensku vysielať.

Rozširovanie pokrytia pokračovalo o rok neskôr, keď v októbri 1994 rádio KIKS “zavítalo” do metropoly východného Slovenska prostredníctvom druhej frekvencie 104,5 MHz, ktorá sa šírila zo stožiara umiestneného na streche Fakultnej nemocnice na Triede SNP v Košiciach.

V druhej polovici 90-tych rokov sa naše rádio presťahovalo do Košíc na ulicu Masarykova (budova Jumbo Centra). Pokrytie východného Slovenska signálom rádia v tom čase vyzeralo takto:

Illustration

Z ďalších míľnikov histórie 90tych rokov nášho rádia vyberáme:

December 1993 - vtedy to celé začalo - začiatok vysielania na kmitočte 103,3 MHz v štúdiu Michalovce
Október 1994 - uvedenie do prevádzky vysielača Košice 104,5 MHz
Február 1995 - uvedenie do prevádzky vysielača Prešov 104,1 MHz
September 1996 - presun rádia do Košíc - vysielacie štúdio v budove Jumbo centra na Masarykovej 2
Júl 1997 - uvedenie do prevádzky vysielača 104,2 MHz rekreačná oblasť Domaša
December 1997 - vysielač ŠARIŠ 90,8 MHz a vysielač SNINA 95,9 MHz v prevádzke

Made with